ከቃሉ ጋር መገናኘት

በኢቫሱ የተማሪዎች አገልግሎት በተደጋጋሚ ከምንወስዳቸው ስልጠናዎች አንዱ ‹ከቃሉ ጋር መገናኘት› (Scripture Engagement) የምንለው ነው፡፡ በዚህ ጽሑፍ ከቃሉ ጋር ይበልጥ ለመገናኘት ልባችንን የሚያነሳሱ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነቶችን እናያለን፡፡ ይህንኑ ሃሳብ በሶስት ንዑሳን ሐሳቦች ከፍለን እናየዋለን፤ ቃሉና እግዚአብሔርን መውደድ፣ ቃሉና የሕይወት ተሃድሶ እና ቃሉና የመንግስቱን ወንጌል መረዳት የሚሉ ናቸው፡፡ ቃሉና እግዚአብሔርን መውደድ (ዘዳ 6፡1-9) በዚህ ክፍል ከቁ.1-3 ያሉትን…